domingo, 16 de noviembre de 2008

Hora de ler
O luns 17 de novembro, e ao longo de toda a segunda quincena do mes, poñerase en marcha, de xeito experimental, a HORA DE LER. Despois do recreo, todos os membros da comunidade educativa que permanezan nese momento no centro, e por espazo de vintecinco minutos, adicarán ese tempo á lectura. Lectura silenciosa e libre. Os lectores poderán utilizar o documento lector (bilioteca, biblioteca de aula, personal,...) que considere oportuno e en calquera soporte. O profesorado que atenderá a cada grupo de alumnos será o que imparta a cuarta sesión segundo o horario de clases xa establecido. Unha vez rematada a segunda quincena de novembro avaliarase todo o proceso.

No hay comentarios: