domingo, 2 de octubre de 2022

LEMOS AOS MÁIS PEQUENOS

Por que é importante a animación á lectura?

A animación á lectura comprende a planificación dun conxunto de accións tendentes a favorecer o achegamento do alumnado aos libros e asegurar o seu crecemento lector.

É importante que estas accións insíranse nun proxecto de lectura asumido e apoiado por toda a comunidade escolar e que respondan a un proceso de planificación e revisión periódica.

Animar é algo máis que desenvolver simples estratexias cos libros e en absoluto pódese limitar a un conxunto de accións illadas. Trátase de descubrir cos alumnos a sensibilidade literaria de cultivar o gusto e o pracer de ler.

Para acadar esta meta planificamos un proceso gradual e continuado que se inicia cun primeiro encontro, un primeiro contacto entre a linguaxe, o libro e o neno, que ha de procurarse sexa positivo e que se ha de iniciar en idades temperás. Este primeiro encontro determinará en gran medida o resto da andaina.  Todo iso xira ao redor dun núcleo central definido pola creación de situacións de comunicación nas que a lectura cobre todo o seu sentido.

O traballo da estimulación do hábito da lectura ha de iniciarse nas idades máis temperás, e no que deben estar comprometidas a familia, a escola e a biblioteca. Neste proceso, intimamente ligado ao desenvolvemento afectivo, intelectual e social do neno, o libro achégalle información sobre a contorna e sobre si mesmo, debendo procurar que a lectura estea en estreito contacto coa súa experiencia vital.

Por todo isto, implementamos unha serie de actividades que teñen a finalidade de promover o gusto pola lectura no noso alumnado. Iniciamos, unha vez máis a actividades "Lemos aos máis pequenos en coordinación e colaboración co ENDL".


No hay comentarios: